വാർത്ത

 • പാക്കിംഗ് ബോക്സുകൾ എങ്ങനെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു?

  ആധുനിക വ്യവസായത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനവും ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും ഉപയോഗിച്ച്, പാക്കിംഗ് ബോക്സുകളിൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനാൽ, പാക്കിംഗ് ബോക്സുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിനായി ഉപയോക്താക്കൾ ഇപ്പോൾ ഉയർന്ന ആവശ്യകതകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇതിന് പുതിയ ടെക്നോലോ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • പാക്കിംഗ് ബോക്സുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

  ബോക്സിംഗ് ഒരു ശക്തമായ വിപണന ഉപകരണമായി മാറി. നന്നായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത പാക്കേജിംഗ് ബോക്സുകൾക്ക് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ value കര്യ മൂല്യവും നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് പ്രമോഷണൽ മൂല്യവും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഉപകരണമായി പാക്കേജിംഗിന്റെ കൂടുതൽ വികസനം വിവിധ ഘടകങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക
 • ഒരു സമ്മാന ബോക്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് എത്ര പ്രക്രിയകളുണ്ട്?

  അടുത്ത കാലത്തായി ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സുകൾ‌ കൂടുതൽ‌ പ്രചാരത്തിലായതിനാൽ‌, കൂടുതൽ‌ ആളുകൾ‌ സ്വന്തമായി ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സുകൾ‌ നിർമ്മിക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്നു. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സമ്മാന ബോക്സുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, പേപ്പർ ഉപരിതലം കൂടുതൽ പ്രോസസ്സിംഗിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്. സമ്മാന ബോക്സുകൾ ലളിതമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് ...
  കൂടുതല് വായിക്കുക